OBSAH č. 1-2013 / CONTENTS 1-2013

 • Editorial
  B. Friedecký: Stanovení odhadu glomerulární filtrace eGFR – vývoj pokračuje.
  B. Friedecký: Estimation of glomerular filtration eGFR – development continues
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 3-5.
 • Fulltext
  Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Selke Krulichová I., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Buněčnost likvoru, energetické poměry v likvorovém kompartmentu a intenzita zánětlivé odpovědi v centrálním nervovém systému
  Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Selke Krulichová I., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Number of cells in the cerebrospinal fluid, energy relations in the cerebrospinal fluid compartment and intensity of inflammatory response in the central nervous system
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 6-12
 • Fulltext
  Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Peruthová J., Sameš M.: Význam a možnosti vyšetřovánímetabolismu mozku pomocí mikrodialýzy v neurointenzivní péči
  Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Peruthová J., Sameš M.: Significance and possibilities to examine brain metabolism by microdialysis in neurointensive care
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 13-20
 • Fulltext
  Fuchsová R., Topolčan O., Klečka J., Vrzalová J., Hora M., Kučera R., Dolejšová O., Hes O.: Stanovení sérových hladin markerů v diagnostice časného karcinomu prostaty (pilotní studie)
  Fuchsová R., Topolčan O., Klečka J., Vrzalová J., Hora M., Kučera R., Dolejšová O., Hes O.: Changes in serum levels of markers in early detection of prostate cancer (pilot study)
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 21-24
 • Fulltext
  Šálek T., Moravčíková D., Humpolíček P., Tichý M., Palička V.: Prevalence míry snížení glomelurální filtrace u pacientů s monoklonální gamapatií neurčeného významu
  Šálek T., Moravčíková D., Humpolíček P., Tichý M., Palička V.: The prevalence of decreased glomerular filtration rate in patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance.
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 25-29
 • Fulltext
  Bronský J., Mitrová K.: Nové regulační hormony mateřského mléka.
  Bronský J., Mitrová K.: New regulation hormones of the breast milk.
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 30-38
 • Osobní zprávy / Obituary
  Kratochvíla J., Palička V.: Smuteční oznámení – Prof. Dr. Hermann Wisser
 • Doporučení / Recommendation
  Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility.
  Recommendation for diagnosis and therapy of thyroid gland disease for women in pregnancy and with impaired fertility
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 41-64

OBSAH č. 2-2013 / CONTENTS 2-2013

 • Editorial
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Identifikace a zohlednění podstatných zdrojů nejistoty jsou důležitější, než samotný způsob výpočtu
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Identification and account of significant sources of uncertainty are more important than intrinsic calculation mode
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 67 – 69
 • Monoklonální gamapatie v Hradci Králové již pojedenácté
  11th annual meeting of Monoclonal gammopaties in Hradec Králové
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 70
 • Fulltext
  Ščudla V., Petrová P., Lochman P., Minařík J., Pika T., Bačovský J.: Úloha ukazatelů kostního metabolismu v hodnocení myelomové kostní nemoci
  Ščudla V., Petrová P., Lochman P., Minařík J., Pika T., Bačovský J.: The role of bone metabolism parameters in the assessment of myeloma bone disease
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 71 – 78
 • Fulltext
  Pika T., Lochman P., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Bačovský J., Ščudla V.: Význam stanovení vybraných laboratorních parametrů v diagnostice, stratifikaci a sledování nemocných s AL amyloidózou
  Pika T., Lochman P., Flodr P., Minařík J., Látalová P., Bačovský J., Ščudla V.: The importance of selected laboratory parameters for the diagnostics, stratification and monitoring of AL amyloidosis patients
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 79 – 82
 • Fulltext
  Pika T., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.: Klinicko-laboratorní aspekty biklonální gamapatie nejistého významu – BGUS
  Pika T., Lochman P., Maisnar V., Tichý M., Minařík J., Hájek R., Ščudla V.: Clinical and laboratory aspects of biclonal gammopathy of undetermined significance – BGUS
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 83 – 87
 • Fulltext
  Orság J., Pika T., Kosatíková Z., Lochman P., Žamboch K., Minařík J., Hrubý M., Ščudla V., Zadražil J.: Hemodialýza s použitím „high cut-off“ membrán při selhání ledvin u mnohočetného myelomu – první zkušenosti
  Orság J., Pika T., Kosatíková Z., Lochman P., Žamboch K., Minařík J., Hrubý M., Ščudla V., Zadražil J.: Haemodialysis using high cut-off dialysers in acute kidney injury in multiple myeloma – first experience
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 88 – 92
 • Fulltext
  Maisnar V.: Riziko přechodu monoklonální gamapatie nejasného významu do maligní monoklonální gamapatie
  Maisnar V.: The risk of transformation in monoclonal gammopathy of undetermined significance in malignant monoclonal gammopathy
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 93 – 96
 • Fulltext
  Ambrožová J.: „Za hranice nejistoty“ – použití techniky one-way ANOVA současně pro odhad nejistoty měření a k verifikaci preciznosti měřicího postupu
  Ambrožová J.: „Beyond uncertainty“ – one-way ANOVA applied to the measurement uncertainty estimation and to the precision measuring procedure verification
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 97 – 102
 • Fulltext
  Los F., Kotackova L., Zima T.: Významné snížení plumbémie při dodržování preventivních opatření u pracovníků vystavených zvýšené zátěži olovem
  Los F., Kotackova L., Zima T.: Significant decrease of plumbemia in lead-exposed workers due to effective preventive measures
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 103 – 105
 • Osobní zprávy / Personal news
  Životní jubileum prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. / Anniversary of prof. Antonín Jabor
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 106
  Antonín Jabor (Tonda) šedesátiletý / Antonín Jabor (Tonda) – sixty years of age
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 107
 • Smuteční oznámení / Obituary
  Prim. MUDr. Miroslav Kosek
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 2, p. 108

OBSAH č. 3-2013 / CONTENTS 3-2013

 • Editorial
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 111
 • Fulltext
  Fořtová M., Průša R., Vajtr D.: Struktura, funkce a medicínský význam lipokalinů
  Fořtová M., Průša R., Vajtr D.: Structure, function and medici significance of lipocalins
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 112-121.
 • Fulltext
  Novotný D., Karásek D., Vaverková H., Malina P.: HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení
  Novotný D., Karásek D., Vaverková H., Malina P.: HDL: function, dysfunction and laboratory methods of determination
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 122-128.
 • Fulltext
  Drastíková M., Gabalec F., Čáp J., Beránek M.: Molekulárně biologické stanovení somatostatinových a estrogenových receptorů u klinicky nefunkčních adenomů hypofýzy
  Drastíková M., Gabalec F., Čáp J., Beránek M.: Molecular biology investigation of somatostatin and estrogenreceptors in clinically non-functioning pituitary adenomas
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 129-132.
 • Fulltext
  Bučková D., Tůmová J., Beňovská M., Vlašínová J.: Intoxikace vitaminem D – kazuistika
  Bučková D., Tůmová J., Beňovská M., Vlašínová J.: Vitamin D intoxication – casuistic
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 133-134.
 • Zaujalo nás / We were captivated
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Glykovaný hemoglobin HbA1C a diagnóza diabetu mellitu. Názory a perspektiva.

  Friedecký B., Kratochvíla J.: Glycated hemoglobin HbA1C and diagnosis of diabetes mellitus. Opinions and perspectives.
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 135 – 138.

XI. celostátní sjezd ČSKB ČLS JEP s mezinárodní účastí / XI. National Congress of the Czech Society of Clinical Biochemistry

Ocenění / Appreciation
Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. (Hořejšího medaile)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 140
RNDr. Miloš Votruba, CSc. (čestné členství)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 141
Bc. Jana Blažková (čestné členství)
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.142

Program přednáškových bloků / Program of lecture blocks
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.143

Seznam posterů / List of posters
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p.147

Abstrakta přednášek / Abstracts of lectures
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 151

Abstrakta posterů / Abstracts of posters
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 163

Restřík autorů abstraktů / Index of the authors of abstracts
Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 3, p. 182

OBSAH č. 4-2013 / CONTENTS 4-2013

 • Editorial
  Pudil R.: Vysocesenzitivní troponiny v diagnostice akutních koronárních syndromů
  Pudil R.: Highly sensitive troponins in diagnostics of acute coronary syndromes
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 189
 • fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Nové generace hs kardiálních troponinů a diagnóza akutního koronárního syndromu. Minirewiew
  Friedecký B., Kratochvíla J.: New generation of hs cardialctroponins and diagnosis of acute coronary syndrome – minireview
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 190-19
 • fulltext
  Kazda A., Brodská H.: Stopové prvky v kritických stavech. Část 1: zinek a železo
  Kazda A., Brodská H.: Trace elements in critical states. Part 1: zinc and iron
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 197-202
 • fulltext
  Brodská H., Kazda A., Valenta J.: Trace elements in critical states. Part 2: copper and selenium
  Brodská H., Kazda A., Valenta J.: Stopové prvky v kritických stavech. Část 2: měď a selen
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 203-207
 • fulltext
  Hyánek J.: Hypercholesterolemie v těhotenství – pathobiochemické a pathofysiologické zajímavosti pro vývoj aterosklerozy a její hodnocení v klinické praxi
  Hyánek J.: Hypercholesterolemia in pregnancy – pathobiochemical and pathophysiological implication for aherosclerosis and evaluation in metabolic surgery
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 208-214
 • fulltext
  Procházka J., Bořecká K., Lánská V.: Vliv hemolýzy na stanovení celkového a přímého bilirubinu
  Procházka J., Bořecká K., Lánská V.: Haemolysis influence on the determination of total and direct bilirubin
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 215-219
 • fulltext
  Brož P., Ženková J., Řezáčová K.: Vyšetření mozkomíšního moku v diagnostice subarachnoidálního krvácení
  Brož P., Ženková J., Řezáčová K.: Cerebrospinal fluid analysis in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage
  Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 4, p. 220-224

Index