17.12.2019  Hradec Králové


PROGRAM

Kontaktní osoba
ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.
FN – ÚKBD Hradec Králové,
Sokolská 581,
500 05 Hradec Králové
tel. 495 833 810
fax 495832003
e-mail: ukbd@fnhk.cz
web: ukbd.fnhk.eu