9.10.2019  Praha, Lékařský dům
pracovní den sekce biochemických laborantů

Akce je naplněna, další přihlášky nelze přijímat (zveřejněno 17. 9. 2019).


PROGRAM

Sekce biochemických laborantů, ČSKB pořádá pracovní konferenci:

Rizika laboratorní práce

Dne: 9. říjen 2019 od 10:00 hod. (ukončení v 15 hod.)
Místo: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Program:

Mgr. Martina Bunešová, MBA, ÚLCHKB FN Motol, Praha
Ochrana zdraví, minimalizace zdravotních rizik z pohledu stávající legislativy

Klára Skalková, OLM, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Rizika práce s biologickým materiálem v mikrobiologické a genetické laboratoři – Co je jinak?

Jana Kdeřávková, odd.hygieny, FN Hradec Králové
Hygiena rukou

kpt. PaedDr. Luďka Palzerová, PVČ HZS hl. m. Prahy
Předcházení a chování v případě požáru

nprap. Ing. Michal Kratochvíl, PVČ HZS hl. m. Prahy
Požární a jiná rizika při laboratorní práci

Svoji účast, která je bez účastnického poplatku, prosím potvrďte e-mailem na kontaktní osobu. Členové ČSKB jsou upřednostňováni.

kontaktní osoba:
Petr Coufal

petr.coufal@fnusa.cz

OKB FN U sv. Anny,
Pekařská 53, 656 91 Brno
Tel.: 543 183 200 Fax 543183198

Změna programu vyhrazena