Sponzorství ČSKB na 1 rok

Sponzor společnosti – 10 000 Kč

 • Bezplatná reklama na jednodenních pracovních dnech formou viditelně umístěného loga a s možností distribuce firemních materiálů
 • sponzorství zveřejněno na stránce společnosti a ve FONSu

Hlavní sponzor společnosti – 25 000 Kč

 • Možnost instalace stánku do 4m2 na dvou jednodenních akcích ČSKB mimo Lékařský dům
 • 10 minutová prezentace na 1 akci ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou přednášky svého vyzvaného řečníka)
 • Na webové stránce společnosti odkaz na seznam hlavních sponzorů
 • jeden pracovník firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastník bez poplatku
 • Sleva 10% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu
 • Sleva 5% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu
 • sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus a ve FONSu

Generální sponzor společnosti – 50 000 Kč

 • Možnost instalace stánku do 6m2 na všech akcích ČSKB mimo Lékařský dům
 • 10 minutová prezentace na 2 akcích ČSKB (vyhrazené téma pro firmu – může být i formou přednášky svého vyzvaného řečníka)
 • Na webové stránce společnosti odkaz na seznam generálních sponzorů s propojením na webové stránky sponzora
 • dva pracovníci firmy na sjezdu ČSKB, resp. na Biolabu jako účastníci bez poplatku
 • Sleva 20% z ceny workshopu na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu přednost ve volbě atraktivního času prezentace)
 • Sleva 10% z ceny výstavní plochy na sjezdu ČSKB nebo Biolabu (při přihlášce v termínu přednost ve volbě výstavního místa)
 • sponzorství zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus a ve FONSu
X