Odborné společnosti

ČLS JEP – Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

http://www.cls.cz/

ČSAT – Česká společnost pro aterosklerózu

http://www.athero.cz

České asociace zdravotních laborantů ČAZL – www.cazl.cz