IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
img00085.jpg