IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: zdravice hejtmana ing. Bradíka
img00019.jpg