IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: čestné předsednictvo - ředitel FN HK
img00018.jpg