IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: čestné předsednictvo - předseda ČSKB
img00017.jpg