IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: slavnostní zahájení
img00016.jpg