IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: pohledy do sálů
img00015.jpg