IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: pozornost médií
img00014.jpg