IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: zahájení výstavy firem
img00010.jpg