IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: registrační kancelář sjezdu
img00007.jpg