IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: budova Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
img00004.jpg