IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: muzeum
img00002.jpg