IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 26.-28.9.1999
Popis: Hradec Králové - Velké náměstí s radnicí a katedrálou sv. Ducha
img00001.jpg