Volby

ČSKB Volby do Výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP

Volby do výboru ČSKB ČLS JEP jsou korespondenční a dvoukolové, řídí se volebním řádem ČLS JEP.