Pojišťovny

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Drahobejlova 1404
190 00 Praha 9
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) 
Divize Čechy: Ječná 39, 120 00 Praha 2
Divize Morava: Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
207

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Roškotova 1225/1
140 21 Praha 4

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Husova 212
293 01 Mladá Boleslav
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Na Míčánkách 2
101 00 Praha 10
213 Revírní bratrská pokladna
Michálkovická 108
710 15 Ostrava
228 Zdravotní pojišťovna MÉDIA
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2

  seznam zdravotních výkonů