OBSAH 1-2010 / CONTENTS 1-2010

 • editorial
  Friedecký B.: Proč psát o diabetu v roce 2010?
  Friedecký B.: Why should diabetes be dealt with in 2010?
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 3
 • Fulltext
  Vašatová M., Tichý M., Vávrová J.: Multiplexní analýza s využitím proteinových čipů
  Vašatová M., Tichý M., Vávrová J.: Multiplex analysis with use of protein chips
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 3 – 7.
 • Fulltext
  Šprongl L.: Současné technologie a možnosti zajištění kvality v POCT
  Šprongl L.: Present technologies and possibilities of quality management in POCT
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 8 – 11.
 • Fulltext
  Bolehovská R., Plíšková L., Friedecký B., Palička V.: Postanalytické aspekty EHK v molekulární biologii extrahumánního genomu
  Bolehovská R., Plíšková L., Friedecký B., Palička V.: Postanalytical aspects of EQA in molecular biology of extrahuman genome
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 12 – 17.
 • Fulltext
  Šramko M., Kotaška K., Veselka J., Linhartová K., Průša R.: Přímé stanovení venózního a arteriálního serotoninu u pacientů s perkutánním uzávěrem perzistujícího foramen ovale
  Šramko M., Kotaška K., Veselka J., Linhartová K., Průša R.: Direct assay of venous and arterial serotonin in patients with persistent foramen ovale
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 19 – 22.
 • Fulltext
  Vašatová M., Tichý M., Pudil R., Horáková L., Tomko T., Řeháček V.: První zkušenosti se stanovením kardiálního troponinu T high-senzitivní metodou
  Vašatová M., Tichý M., Pudil R., Horáková L., Tomko T., Řeháček V.: First experience with high-sensitivity cardiac troponin T determination
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 23 – 25.
 • Fulltext
  Friedecký B., Vávrová J., Kratochvíla J.: Změny v laboratorní diagnostice a při sledování diabetu
  Friedecký B., Vávrová J., Kratochvíla J.: Laboratory diagnostic changes in diabetes
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 26 – 29.
 • Fulltext
  Franeková J., Jabor A.: Gestační diabetes mellitus: analýza 2043 výsledků oGTT – je čas na změnu?
  Franeková J., Jabor A.: Gestational diabetes mellitus: the analysis of 2043 results of the oral glucose tolerance tests – Is it time for a change?
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 30 – 37.
 • Fulltext
  Beňovská M., Babušíková L., Pařenica J., Tůmová J.: Fosfolipáza A2 asociovaná s lipoproteiny – význam, metoda stanovení a klinické monitorování
  Beňovská M., Babušíková L., Pařenica J., Tůmová J.: Lipoprotein-associated phospholipase A2 – significance, method of determination and clinical monitoring
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 38 – 44.
 • Doporučení  / Recommendation
  Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnoticích mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci
  Joint recommendation of the Czech Society of Clinical Biochemistry CzMA and Czech Society of Atherosclerosis CzMA to unify evaluation criteria between blood lipids and lipoproteins in adult population
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45 – 46.
 • Zaujalo nás We were captivated
  Schneiderka P.: Významné ocenění práce olomoucké lipidologické skupiny
  Schneiderka P.: An import honor of the Olomouc lipidology group
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 22
 •  Pokyny pro autory / Instructions to authors

OBSAH 2-2010 / CONTENTS 2-2010

 • Editorial
  Tichý M., Maisnar V., Vávrová J.: VIII. Konference o monoklonálních gamapatiích
  Tichý M., Maisnar V., Vávrová J.: The 8th conference of monoclonal gammopathies
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 55
 • Fulltext
  Legg, A., Harding, S., Hughes, R. G., Levoguer, A. M., Bradwell, A. R.: Serum free light chain and Hevylite analyses in the diagnosis, monitoring and prognosis of B cell disorders
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 56 – 61.
 • Fulltext
  Ščudla V., Pika T., Heřmanová Z.: Hevylite – nová analytická metoda v diagnostice a hodnocení průběhu monoklonálních gamapatií
  Ščudla V., Pika T., Heřmanová Z.: Hevylite – the new analytic method in diagnostics and monitoring of monoclonal gammopathies
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 62 – 68.
 • Fulltext
  Špička I., Vacková B., Ryšavá R., Straub J., Kořen J., Trněný M.: Výsledky modifikované „risk-adapted“ autologní transplantace u pacientů s AL-amyloidózou – zkušenosti jednoho centra
  Špička I., Vacková B., Ryšavá R., Straub J., Kořen J., Trněný M.: Results of modified „risk-adapted“ autologous transplantation in patients with AL-amyloidosis – experience of one center
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 69 – 72.
 • Fulltext
  Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká, J., Racek, J., Ženková, J., Schneiderka, P., Lochman, P., Büchler T., Zima, T., Benáková, H., Spáčilová, J., Palička, V.: Mezilaboratorní studie stanovení volných monoklonálních lehkých řetězců imunoglobulinů
  Vávrová, J., Tichý, M., Friedecký, B., Maisnar, V., Hájek, R., Čermáková, Z., Dastych, M., Gottwaldová, J., Kučera, P., Krotká, J., Racek, J., Ženková, J., Schneiderka, P., Lochman, P., Büchler T., Zima, T., Benáková, H., Spáčilová, J., Palička, V.: Comparison of results of monoclonal free immunoglobulin light chains quantification in the serum in clinical laboratories
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 73 – 76.
 • Fulltext
  Pika T., Minařík J., Lochman P., Bačovský J., Ščudla V.: Přínos vyšetření sérových hladin volných lehkých řetězců pro subklasifikaci nesekretorické formy mnohočetného myelomu
  Pika T., Minařík J., Lochman P., Bačovský J., Ščudla V.: The contribution of serum free light chain assessment for subclassification of nonsecretory multiple myeloma
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 77 – 79.
 • Fulltext
  Radocha J., Maisnar V., Sandecká V., Vávrová J., Spáčilová J., Tichý M., Hájek R., Friedecký B., Malý J.: Projekt MGUS 2010 – analýza dat 616 pacientů z registru RMG
  Radocha J., Maisnar V., Sandecká V., Vávrová J., Spáčilová J., Tichý M., Hájek R., Friedecký B., Malý J.: The MGUS project – analysis of data of 616 patients from the RMG registry
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 80 – 82.
 • Fulltext
  Granátová J., Bolková M., Valentová K., Hanzal V., Haber J., Hachová L.: Je možný light chain escape bez předchozí hematologické terapie?
  Granátová J., Bolková M., Valentová K., Hanzal V., Haber J., Hachová L.: Is the light chain escape phenomenon possible without previous hematological therapy?
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 83 – 87.
 • Fulltext
  Šolcová L., Maisnar V., Tichý M.: Pozdní diagnostika mnohočetného myelomu – kazuistiky
  Šolcová L., Maisnar V., Tichý M.: Late diagnostics of multiple myeloma – case reports
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 88 – 90.
 • Biolab 2010 – sborník abstrakt / book of abstracts
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 2, p. 91 – 120.
 • Rejstřík abstrakt sborníku / Index: p. 121

OBSAH 3-2010 / CONTENTS 3-2010

 • Editorial
  Malina P.: Kvalita v klinické laboratoři a bezpečnost pacientů
  Malina P.: Quality in clinical laboratory and patient‘s safety
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.127-128.
 • Fulltext
  Kalousová M., Zima T.: Organizace a prezentace výsledků klinických a laboratorních studií
  Kalousová M., Zima T.: The organization and presentation of the results of clinical and laboratory studies
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.129-131.
 • Fulltext
  Vlček P.: Moderní endokrinologická diagnostika poruch štítné žlázy
  Vlček P.: Modern endocrinological diagnostics of thyroid gland disorders
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.132-135.
 • Fulltext
  Friedecký B.: Kvalita v klinické laboratoři a bezpečnost pacientů
  Friedecký B.: Quality in clinical laboratory and patient safety
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.136-143.
 • Fulltext
  Beňovská M., Dastych M., Čermáková Z., Tůmová J.: Preanalytické interference a praktické využití sérových indexů
  Beňovská M., Dastych M., Čermáková Z., Tůmová J.: Preanalytical interference and practical use of serum indexes
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.144-148.
 • Fulltext
  Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H., Zima T.: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část I. – Přehled a výchozí stav
  Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H.,Zima T.: Problems of the guided POC-glucometry and experience with the net of glucometers in two University hospitals. Part I. – Review and initial state
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.149-160.
 • Fulltext
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Budoucnost programů externího hodnocení kvality
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Future of external quality programs
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.161-166.
 • Fulltext
  Kanďár R., Žáková P., Mocová T., Skalický J., Kovařík J.: Stanovení kyseliny močové v lidském séru pomocí HPLC s UV detekcí: porovnání s enzymatickou metodou
  Kanďár R., Žáková P., Mocová T., Skalický J., Kovařík J.: Determination of uric acid in human serum using HPLC with UV detection
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.167-174.
 • Fulltext
  Vostrý M.: Multiplex immunoanalysis
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 3, p.175-177.

OBSAH 4-2010 / CONTENTS 4-2010

 • Editorial
  Tichý M., Pudil R., Friedecký B.: Biomarkery onemocnění srdce
  Tichý M., Pudil R., Friedecký B.: Biomarkers in heart diseases
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.183.
 • Fulltext
  Friedecký B., Tichý M., Kratochvíla J., Vašatová M., Pudil R., Vávrová J., Palička V.: Srdeční troponiny – historie, současná praxe, novinky a trendy
  Friedecký B., Tichý M., Kratochvíla J., Vašatová M., Pudil R., Vávrová J., Palička V.: Cardiac troponins – history, present prevention, practice, news and trends
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.184-189.
 • Fulltext
  Pudil R., Tichý M.: Natriuretické peptidy a srdeční selhání – současný pohled
  Pudil R., Tichý M.: Natriuretic peptides in heart failure – current cardiologist view
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.190-195.
 • Fulltext
  Vašatová M., Holečková M., Bartošková I., Tichý M., Friedecký B.: Kardiální troponin T ultrasenzitivní metodou – porovnání metod
  Vašatová M., Holečková M., Bartošková I., Tichý M., Friedecký B.: High-sensitivity cardiac troponin T – method comparison
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.196-199.
 • Fulltext
  Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H., Zima T.: Problematika řízené POC glukometrie a zkušenosti se sítěmi glukometrů ve dvou fakultních nemocnicích. Část II. – Zkušenosti z provozu
  Schneiderka P., Kajabová M., Štern P., Dohnal L., Juklová M., Zápecová M., Benáková H., Zima T.: The problems in guided POC glucometry and experience with glucometer network at two Faculty Hospitals. Part II – Operation experience
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.200-209.
 • Fulltext
  Kessler P.: Externí hodnocení kvality vyšetření INR na POCT přístroji
  Kessler P.: External quality assessment of protrombin time testing on POCT monitor
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.210-213.
 • Chmelařová M., Palička V.: Hypermetylace DNA u ovariálního karcinomu
  Chmelařová M., Palička V.: DNA hypermethylation in ovarian cancer
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.214-218.
 • Fulltext
  Plíšek S., Plíšková L., Bolehovská R., Kapla J., Štěpánová V.: Predikce úspěšnosti léčby chronické hepatitidy C pomocí ROC analýzy
  Plíšek S., Plíšková L., Bolehovská R., Kapla J., Štěpánová V.: The prediction of the success of therapy in patients with chronic hepatitis C using ROC analysis
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.219-224.
 • Fulltext
  Holeček V.: Oxidační stres u nádorových onemocnění
  Holeček V.: Oxidative stress in tumor diseases
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.225-230.
 • Fulltext
  Špatenková V., Škrablek P., Kazda A., Suchomel P.: Sledování dynamiky N-terminálního natriuretického propeptidu typu B (NT-proBNP) u akutního onemocnění mozku
  Špatenková V., Škrabálek P., Kazda A., Suchomel P.: Monitoring trends in N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide (NT-proBNP) in acute brain dinase
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.231-235.
 • Fulltext
  Cibiček N., Živná H., Čermáková E., Palička V.: Sledování krevního průtoku v žaludku pomocí mikrodialýzy na potkaním modelu ischémie-reperfuze
  Cibiček N., Živná H., Čermáková E., Palička V.: Gastric blood flow monitoring using microdialysis in a rat model of ischemia-reperfusion
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.236-239.
 •  Zaujalo nás / We were captivated
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Glykovaný hemoglobin – aktuální informace o soudobé úrovni POCT
  Friedecký B., Kratochvíla J.: Glycated hemoglobin – information about present POCT quality level
  Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 4, p.235.
 • Osobní zprávy / Personal news: p. 240
 • Rejstřík / Index:  p. 241