MMSE dotazník (Alzheimerova demence)

Přestože Alzheimerova demence postihuje miliony lidí po celém světě, nedávný výzkum přináší naději v podobě nástrojů pro její diagnostiku a sledování. Mini-Mental State Examination (MMSE) je jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro posouzení kognitivních funkcí a detekci změn spojených s Alzheimerovou demencí. Nové studie naznačují, že vylepšené verze tohoto dotazníku mohou poskytnout přesnější a citlivější informace […]

Cena Arnolda Beckmana mladým biochemikům za publikační činnost v roce 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Výbor České společnosti klinické biochemie vyhlašuje cenu Arnolda Beckmana mladým biochemikům za publikační činnost v roce 2023 Ceny: 45 tisíc pro mladého biochemika do 40 let, publikace v časopise s impaktem, prvoautor nebo korespondenční autor musí být členem ČSKB 35 tisíc pro mladého biochemika do 40 let za práci v češtině, […]

Zástupce ČSKB v komisi IFCC (C-CMBC)

Vážené biochemičky, vážení biochemici, máte zájem zastupovat ČSKB v komisi IFCC „Committee on Clinical Molecular Biology Curriculum (C-CMBC)? Postupujte dle pokynů níže. Potřebné podklady zasílejte na richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz do 3. 3. 2024. Děkujeme za váš zájem o zastupování ČSKB.