Aktuality

duben 2021: 

Friedecký, J. Kratochvíla: Antigenní testy a rychlé metody typu POCT a RDT (rapid diagnostic tests) v diagnostice COVID-19. Souhrn aktuálních informací.

***********
DKK2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí posluchači,

rád bych Vás srdečně pozval na symposium “Dny kontroly kvality 2020” akreditované Českou lékařskou komorou. Program sympozia připravila firma Bio-Rad ve spolupráci s Českou společností klinické biochemie. Společnost Bio-Rad známe jako dlouholetého propagátora kvality v klinických laboratořích; každoročně pořádané Dny kontroly kvality se již staly tradicí a jsou hojně navštěvované. Letošní symposium, z důvodů epidemiologické situace pořádané online, se bude věnovat tématu optimalizace provozu z hlediska rutinního řízení kontroly kvality s důrazem na kontrolu kvality v preanalytické fázi. Věřím, že si z nabízených prezentací vyberete a že sympozium přispěje k zvýšení znalostí, které pak uplatníte v praxi.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP


Videopřednášky jsou zařazeny do programu kontinuálního vzdělávání lékařů č. 100983,
akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Vstup na sympozium  proklik na https://dkk2020.slideslivehealth.cz/

*********
leden 2021:

B. Friedecký, J. Kratochvíla: Analytické aspekty onemocnění COVID-19. Přehled základních faktů.

SEKK Pardubice (prezentováno v sekci „Infoservis“ dne 6.1.2021)

**********
10. 8. 2020:

Informace České internistické společnosti ke COVID-19: https://www.cisweb.cz/blog/informacni-prirucka-ke-covid-19-ifcc

Aktuální informace IFCC ke COVID-19: https://www.ifcc.org/ifcc-news/2020-03-26-ifcc-information-guide-on-covid-19/

*******

Změny laboratorních parametrů u COVID_duben 2020

RNDr. Fridecký: Laboratorní kvalita a koronavirus

Laboratory biosafety guidance related to COVID-19

RNDr. Friedecký, RNDr. Kratochvíla: Možnosti stanovení protilátek proti SARS CoV 2

*******

Informace IFCC pro laboratoře určené k šíření:  COVID-IFCC-2020

*******

Coronavirus a laboratorní vyšetření

*******

Článek publikovaný v Clinical Chemistry o koronaviru (zveřejněno 19. 3. 2020):

COVID-diagnostika-diskuse-CC-2020

******

Grant IFCC:

IFCC YOUNG SCIENTISTS FORUM grant

Application Form IFCC TFYS FORUM and ICCCLM Travel Awards 2020

*****

29.11.2019 – Výzva provozovatelům ambulantních laboratoří

Vážení kolegové, obracíme se na vás s výzvou o podporu při zastupování laboratoří v DŘ o úhradách pro rok 2021. Jak je vám jistě známo, Privalab zastupuje zájmy laboratoří ambulantního komplementu již od konce devadesátých let minulého století.
Za tuto poměrně dlouhou dobu jsme se stali respektovaným partnerem při jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi. V těchto jednáních jsme vždy obhajovali, co možná nejlepší pozici laboratorní medicíny a věříme, že jsme v posledních letech
významně přispěli např. k tomu, že naše činnost má, z pohledu hodnocení referenčního období, stanovena nepodkročitelná minima a nemůže tak docházet k nesmyslnému znehodnocování naší práce. Chceme vás tímto požádat o spolupráci a podporu ve formě udělení Plné moci jak pro jednání v DŘ pro rok 2021, tak pro roky budoucí. Naše vyjednávací pozice bude silnější s každým dalším subjektem, který budeme v těchto jednáních reprezentovat. Plnou moc si můžete stáhnout zde a v případě vyplnění bychom si vás dovolili požádat o její odeslání na adresu sídla našeho spolku. Nabízíme vám zároveň členství v našem spolku a věříme, že společně budeme moci ovlivnit nastávající jednání ještě ve větší míře. Pokud se rozhodnete pouze k udělení Plné moci, tak i za tento krok vám děkujeme.
Výbor spolku Privalab, z.s.