Zápis
Zápis z výboru ČSKB 7/2023

dne 6.4.2023 v 9.30 hod. (v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2) Vybrané body, které se projednávaly (podrobnosti níže): organizace sjezdu ČSKB v Hradci Králové, snížený registrační poplatek je do 30.6. souhlas s návrhem mikrobiologů na rozšíření kódů 82301 a 82302 o další agens (RSV – respiratory syncycial virus […]