VII. celostátní sjezd ČSKB, Olomouc 11.-13.9.2005
Popis: pohledy do přednáškových sálů
img00002.jpg