VI. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 5.-7.10.2003
Popis: pohledy do přednáškových sálů
img00057.jpg