VI. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové 5.-7.10.2003
img00004.jpg