Klinická biochemie 1.část - VFN Praha

8. – 12.10.2012
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN
Kateřinská 32
Praha 2
přízemí, č.dv. 1.090.
Kurzovné je 4750 Kč

Kurz určen pro lékaře před atestací, event. další zájemce o nové poznatky.
Program: 
Témata kurzu zahrnují poznatky laboratorní medicíny z hlediska patobiochemických aspektů a komplexního spektra laboratorních vyšetření, včetně molekulární biologie a nových analytických postupů. Důraz je kladen na prezentaci současných diagnostických schémat a algoritmů, efektivní indikaci a klinické hodnocení laboratorních dat. 

Všechny další podrobné informace včetně přihlašování na: www.lf1.cuni.cz - specializační vzdělávání –vzdělávací akce (viz : lišta na levé straně úvodní str.) .


PROGRAM

Pondělí 8.10.2012

 • 9,00-12,00
  Enzymy, klasifikace, kinetika, využití v diagnostice
 • 13,00-15,00
  Klinická biochemie urogenitálního traktu
 • 15,00-16,00
  Klinická biochemie v pediatrii

Úterý 9.10.2012

 • 9,00-12,00
  Hormony, cytokiny - laboratorní vyšetření
 • 13,00-14,00
  Laboratorní vyšetření štítné žlázy
 • 14,00-16,00
  Myokard, ischémie, markery poškození, natriuretické peptidy

Středa 10.10.2012

 • 9,00-12,00
  Klinická biochemie trávícího traktu
 • 13,00 -15,00
  Vitaminy
 • 15,00-16,00
  Klinická biochemie v geriatrii

Čtvrtek11.10.2012

 • 9,00 - 12,00
  Klinická biochemie játer a žlučových cest
 • 13,00 -14,00
  Porfyriny a žlučová barviva,klinická biochemie
 • 14,00-16,00
  Screening vrozených vývojových vad v těhotenství,vyšetření v graviditě

Pátek 12.10.2012

 • 9,00 - 12,00
  Vyšetření CNS a likvoru
 • 13,00-15,00
  Klinická biochemie pohybového aparátu a svalů

Vloženo: 4.9.2012

Zpět


česky | english