211011107 Kurz – Práce s Národním a lokálním číselníkem laboratorních položek, tvorba Laboratorní příručky v papírovém a hypertextovém tvaru a práce s nástroji systému SLP

Datum konání: 10.3.2011
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 1200,- Kč za den
Určeno pro pracovníky laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie.
Vedoucí: ing. ZÁMEČNÍK Miroslav


Program

  • Práce s NČLP, tvorba LČLP, vazba NČLP na LČLP, tvorba škál, podklady pro preanalytickou fázi, tvorba vazeb mezi položkami, příprava tabulek pro Laboratorní příručku, generování tabulek Laboratorní příručky v papírové a hypertextové formě.
  • Tvorba sestav, generování číselníků pro datový standard a pro spolupracující LIS nebo NIS.
  • Využívání nástrojů pro výpočty, práce s agendami.

Kurz je veden intenzivní formou s využitím počítačů. (Volně navazuje na kurz dne 9.3.2011.)

Vloženo: 3.12.2010

Zpět


česky | english