211011103 Společný kmen – 7. část: Modul CHESTAT

Společný kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie a nukleární medicína – 7. část: Modul CHESTAT

Datum konání: 28.2.2011 - 4.3.2011
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 5000 Kč
Určeno pro klinické biochemiky (lékaře i nelékaře), toxikology, bioanalytiky z jiných oborů.
Vedoucí: doc. RNDr. ŠTERN Petr, CSc.


Program

  • Obecné a fyzikálně-chemické výpočty. Základy chemometrie. Přesnost, správnost, pravdivost laboratorních zkoušek. Mez detekce, mez stanovitelnosti, robustnost a výtěžnost měření, diagnostická citlivost, specifičnost, diagnostické rozhodovací limity. Věrohodnost laboratorních zkoušek. Základní statistické pojmy. Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod. Přehled statistických programů. Testy hypotéz, síla statistických testů. Testování spolehlivosti analytických metod. Porovnání kvantitativních údajů. Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, regrese, vícerozměrné metody. Analýza rozptylu. Metrologická hierarchie metod a standardů.

Vloženo: 3.12.2010

Zpět


česky | english