211011101 Specializační kurz v klinické biochemii – 5. lékařská část

Datum konání: 7.2.2011 - 11.2.2011
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 2200 Kč
Určeno pro: lékaře před atestací z klinické biochemie.
Vedoucí: Doc.PharmDr. BERÁNEK Martin, Ph.D.


Program

 • Základy transplantační imunologie, HLA systém.
 • Aplikace PCR v transplantologii.
 • Nukleové kyseliny, puriny, pyrimidiny.
 • Základy genetiky, vyšetřovací metody v genetickém poradenství.
 • Dědičné metabolické poruchy.
 • Fyziologie a patologie plodu, vrozené vývojové vady.
 • Screening vrozených vývojových poruch v prvním a druhém trimestru.
 • Úvod do molekulární biologie.
 • Analýzy nukleových kyselin.
 • Aplikace molekulárně biologických metod.
 • Hematologie.
  • Metodologie hematologických vyšetření.
  • Trombofilní stavy.
  • Diseminovaná intravaskulární koagulace.
  • Substituční léčba a komplikace transfuzní terapie.

Vloženo: 3.12.2010

Zpět


česky | english