211011103 Společný kmen – 7. část: Modul CHESTAT

Společný kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie a nukleární medicína – 7. část: Modul CHESTAT

Specializační kurz

Datum konání: 3.1.2011 - 7.1.2011
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 5000 Kč
Určeno pro: klinické biochemiky (lékaře i nelékaře), toxikology, bioanalytiky z jiných oborů.
Vedoucí: doc. RNDr. ŠTERN Petr, CSc.


Program

 • Obecné a fyzikálně-chemické výpočty.
 • Základy chemometrie.
 • Přesnost, správnost, pravdivost laboratorních zkoušek.
 • Mez detekce, mez stanovitelnosti, robustnost a výtěžnost měření, diagnostická citlivost, specifičnost, diagnostické rozhodovací limity. Věrohodnost laboratorních zkoušek.
 • Základní statistické pojmy.
 • Aplikace statistiky při validaci a kontrole jakosti analytických metod.
 • Přehled statistických programů.
 • Testy hypotéz, síla statistických testů.
 • Testování spolehlivosti analytických metod.
 • Porovnání kvantitativních údajů.
 • Vztah mezi kvantitativními proměnnými: korelace, regrese, vícerozměrné metody.
 • Analýza rozptylu.
 • Metrologická hierarchie metod a standardů.

Vloženo: 3.12.2010

Zpět


česky | english