211002108 Optimální využívání počítačového systému SLP v laboratorní praxi

23.11.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 

Cena 1200,- Kč za den
Určeno pro pracovníky (vedoucí, odborné i administrativní) laboratoří klinické biochemie, hematologie, imunologie a mikrobiologie, kteří již využívají systém SLP. 
Vedoucí: ing. ZÁMEČNÍK Miroslav


Program

  • Efektivní práce s počítačovým systémem SLP – přehled nových nástrojů, jejich nastavení a práce s nimi; papírová i hypertextová dokumentace.
  • Lokální číselník laboratorních položek, Laboratorní příručka, dokumentace systému jakosti a řízení kvality – SOP, směrnice, instrukce, formuláře, záznamy.
  • Řízená dokumentace – založení, udržování, revize, nové verze, archivace.
  • Agendy – využití databází pro provozní dokumentaci – evidence přístrojové techniky, pracovníků, objednávek, dodavatelů.
  • Výpočty v praxi klinické laboratoře.
  • Praktická cvičení

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english