211002112 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody; modul Vybrané laboratorní obory – Medicínský modul

22.11.2010-3.12.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 

Cena 10000 Kč
Určeno pro uchazeče zařazené do AKK.

podrobný program zveřejněn


Program

HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

pondělí 22.11.

 • 09:00 - 10:00
  Buňka, ultrastruktura, fyziologie, proliferace, metabolismus, interakce.
  prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.
 • 10:00 - 12:00
  Krvetvorba, vznik a vývoj krevních buněk, krevní řady, funkce jednotlivých typů krvinek, úloha hemoglobinu a železa, morfologické a funkční změny jednotlivých typů krvinek.
  prof. MUDr. K. Smetana, DrSc.
 • 13:00 - 14:00
  Krevní tekutiny, krev, lymfa.
  doc. RNDr. M. Pecka, CSc.
 • 14:00 - 16:00
  Patofyziologie krevních buněk, nemoci červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček.
  doc. RNDr. M. Pecka, CSc.
 • 16:00 - 18:00
  Základní léčebné postupy, transplantace krvetvorných buněk a laboratorní kontrola efektivity léčby.
  doc. MUDr. J. Čermák, CSc.

úterý 23.11.

 • 08:00 - 10:00
  Fyziologie hemostázy, cévní systém a endotelie, primární hemostáza, plasmatický koagulační a fibrinolytický systém, úloha krevních destiček, inhibitory a aktivátory hemostázy.
  RNDr. I. Hrachovinová, CSc.
 • 10:00 - 11:00
  Vyšetřovací metody hemostázy.
  RNDr. I. Hrachovinová, CSc.
 • 11:00 - 12:00
  Patofyziologie hemostázy.
  RNDr. I. Hrachovinová, CSc.
 • 13:00 - 14:00
  Krvácivé, trombotické a trombofilní stavy.
  RNDr. I. Hrachovinová, CSc.
 • 14:00 - 16:00
  Základy imunohematologie a imunogenetiky, krevní skupiny, laboratorní metody v transfuzním lékařství.
  MUDr. M. Písačka
 • 16:00 - 17:00
  Dárcovství krve, transfuzní přípravky a krevní deriváty.
  MUDr. P. Turek, CSc.

LÉKAŘSKÁ GENETIKA

středa 24.11.

 • 08:00 - 10:00
  Základy genetiky.
  prof. MUDr. P. Goetz, CSc.
 • 10:00 - 12:00 
  Základy cytogenetiky.
  prof. Ing. K. Michalová, DrSc.
 • 13:00 - 15:00
  Základy molekulární genetiky.
  MUDr. A. Křepelová, CSc.
 • 15:00 - 17:00
  Genetické poradenství.
  MUDr. V. Gregor

KLINICKÁ BIOCHEMIE

čtvrtek 25.11.

 • 08:00 - 12:00
  Technologie využívající interakce světlo - hmota a reakci antigen - protilátka.
  doc. RNDr. P. Štern, CSc.
 • 13:00 - 17:00
  Základní teoretické principy využívané v technologiích klinicko - biochemické laboratoře a základní analytické metody.
  Ing. L. Šprongl

pátek 26.11.

 • 08:00 - 10:00
  Automatické analyzátory biochemické, imunochemické a acidobazické.
  Ostatní analyzátory a technologie.
  Přístroje a pomůcky pro POCT.
  Ing. L. Šprongl
 • 10:00 - 12:00
  Separační metody.
  RNDr. D. Friedecký, Ph.D.
 • 13:00 - 15:00
  Metody molekulové biologie.
  Mgr. L. Kolesár
 • 15:00 - 17:00
  Elektrochemické metody.
  doc. RNDr. P. Štern, CSc.

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

pondělí 29.11.

 • 08:00 - 09:00
  Mikrobiologické vyšetřovací metody potravin, PBU, odběry a příprava vzorků, vypracování protokolu.
  RNDr. V. Špelina, CSc.
 • 09:00 - 11:30
  Hygiena vody a pískovišť a jejich legislativní rámec v ČR. Požadavky na jakost vod a výrobky ve styku s pitnou vodou. Mikrobiologické, chemické a fyzikální metody rozboru vod (pitných, rekreačních, balených) a pískovišť. Vypracování protokolu a ukládání dat do informačního systému.
  MUDr. F. Kožíšek, CSc.
 • 11:30 - 13:00
  Fyzikální metody vyšetřování faktorů prostředí – hluk, mikroklima a osvětlení jako příklady. Odpovídající legislativa. Práce se získanými daty.
  Bc. J. Janota

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

pondělí 29.11.

 • 14:00 - 14:30
  Nukleární medicína – úvod do problematiky.
  Ing. V. Bartoš, Ph.D.
 • 14:30 - 16:00
  Ligandová analýza, radioimunoanalýza.
  Ing. V. Bartoš, Ph.D.
 • 16:00 - 17:00
  Neizotopové imunoanalytické metody. Automatizace imunoanalytických metod.
  Ing. V. Bartoš, Ph.D.
 • 17:00 - 18:00
  Radiační hygiena.
  Ing. H. Žáčková

LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

úterý 30.11.

 • 08:00 - 09:00
  Hlavní discipliny lékařské mikrobiologie
  prof. RNDr. L. Kolářová, CSc.
 • 09:00 - 10:00
  Lékařská parazitologie.
  prof. RNDr. L. Kolářová, CSc.
 • 10:00 - 11:00
  Infekce významné z epidemiologického hlediska.
  MUDr. V. Jindrák
 • 11:00 - 12:00
  Infekce u pacientů se sníženou obranyschopností.
  MUDr. V. Jindrák
 • 12:00 - 13:00
  Interdisciplinární aktivity v problematice nozokomiálních infekcí.
  MUDr. V. Jindrák
 • 14:00 - 15:00
  Práce s mikrobiologickými vzorky.
  MUDr. E. Žampachová
 • 15:00 - 16:00
  Lékařská virologie I.
  MUDr. E. Žampachová
 • 16:00 - 17:00
  Nové infekce a bioterorismus.
  MUDr. E. Žampachová

středa 1.12.

 • 08:00 - 09:00
  Laboratorně-diagnostický proces v mikrobiologické laboratoři.
  doc. MUDr. V. Adámková
 • 09:00 - 10:00
  Patogenita a virulence mikroorganizmů, přirozené osídlení člověka.
  doc. MUDr. V. Adámková
 • 10:00 - 11:00
  Přehled klinicky významných antibiotik.
  RNDr. P. Urbášková, CSc.
 • 11:00 - 12:00
  Podstata a důsledky antibiotické rezistence bakterií.
  RNDr. P. Urbášková, CSc.
 • 12:00 - 13:00
  Interdisciplinární aktivity v problematice antibiotické politiky.
  RNDr. P. Urbášková, CSc.
 • 14:00 - 16:00
  Lékařská bakteriologie.
  MUDr. P. Petráš, CSc.
 • 16:00 - 17:00
  Lékařská virologie II.
  RNDr. V. Němeček, CSc.

ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

čtvrtek 2.12.

 • 08:00 - 09:00
  Struktura a organizace oboru alergologie a klinická imunologie.
  doc. MUDr. I. Stříž, CSc.
 • 9:00 – 10:00
  Imunitní buňky, imunitní reakce a jejich regulace
  doc. MUDr. I. Stříž, CSc.
 • 10:00 - 13:00
  Imunodeficity a imunopatologické reakce
  doc. MUDr. P. Čáp, Ph.D.
 • 14:00 - 16:30
  Základní informace o laboratorní složce oboru.
  RNDr. V. Král, CSc.

TOXIKOLOGIE

pátek 3.12.

 • 08:00 - 10:00
  Klinická a soudní toxikologie. Screeningové metody v klinické a soudní toxikologii.
  doc. Ing. M. Balíková, CSc.
 • 10:00 - 12:00
  Konfirmační metody v klinické a soudní toxikologii.
  doc. Ing. M. Balíková, CSc.
 • 13:00 - 15:00
  Požadavky, náplň a rozsah vyšetření v rutinních laboratořích. Thanatotoxikologie a thanatochemie.
  Ing. J. Gottwald
 • 15:00 - 16:00
  Problematika oboru soudní lékařství a možnosti využití toxikologie v soudnělékařské praxi.
  doc. MUDr. P. Klír, CSc.

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english