211002105 Specializační kurz v klinické biochemii – 4. lékařská část

8.11.2010-12.11.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Cena 5000 Kč
Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie.

program zveřejněn


Program

PONDĚLÍ 8.11.2010

 • 09:00 – 12:00
  Ledviny (prof. Jabor)
  Anatomické a funkční souvislosti. Funkce tubulárních buněk, protiproudový mechanismus. Koncentrační a zřeďovací efekt. Ledvina jako hormonálně aktivní (renin, erytropoetin) a hormonálně citlivý orgán (ADH, aldosteron, natriuretické peptidy). Renální mechanismy eliminace vodíkového iontu. Základní přístupy v klinické biochemii používané k diagnostice poruch funkce ledvin, význam dopočtených ukazatelů (clearance látek, efektivní osmolální clearance, clearance vody, odhad glomerulární filtrace, frakční exkrece).
 • 13:00 – 16:00
  Metabolicko-nutriční problematika kritických stavů (dr. Granátová)
  Diagnostika malnutrice. Metabolické komplikace nutriční podpory, metabolismus aminokyselin, glukózy a lipidů, hepatobiliární komplikace. Refeeding syndrom.

ÚTERÝ 9.11.2010

 • 09:00 – 12:00
  Imunochemie I. (doc. Štern)
  Základní pojmy v imunochemických analýzách. Klasifikace imunochemických metod: homogenní, heterogenní, kompetitivní a nekompetitivní. Značkovadla v imunochemických reakcích. Základní metody stanovení proteinů (přehled hlavních metod).
 • 13:00 - 15:00
  Ledviny (prof. Teplan)
  Klinicko-biochemické přístupy u akutního a chronického renálního selhání, kazuistiky.

STŘEDA 10.11.2010

 • 09:00 - 12:00
 • 13:00 - 16:00
  Plazmatické proteiny (prof. Engliš)
  Důležité plazmatické proteiny, klasifikace, vlastnosti, klinický význam. Imunoglobuliny, monoklonální komponenty. Proteinové tumormarkery. Hyperplázie prostaty, karcinom prostaty.

ČTVRTEK 11.11.2010

 • 09:00 – 10:00
  Ledviny (doc. Stříž)
  Imunologické vyšetřovací metody v nefrologii.
 • 10:00 – 12:00
  Biogenní aminy (prof. Masopust)
  Metabolismus biogenních aminů a hlavní choroby (feochromocytom, karcinoid, APUDom, MEN syndrom).
 • 13:00 – 15:30
  Aminokyseliny (dr. Šebesta)
  Kódované aminokyseliny, esenciální aminokyseliny. Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin.

PÁTEK 12.11.2010

 • 09:00 – 13:00
  Separační metody II - chromatografie (ing. Vávrová)
  Chromatografie: rozdělení metod separace složek na základě rozdílů v rovnovážné distribuci složek mezi dvě nemísitelné fáze, základní pojmy (rozlišení, teoretické patro, retence, selektivita, účinnost, vlastnosti mobilních a stacionárních fází). Chromatografie na tenké vrstvě, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie. Instrumentace. Příprava vzorků s biologickou matricí pro chromatografické dělení, metody izolace analytu, derivatizace.

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english