211002103 Specializační kurz v klinické biochemii – Modul 3

18.10.2010-22.10.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Cena 5000 Kč
Určeno pro klinické bioanalytiky ve specializační přípravě v oboru klinické biochemie, případně pro lékaře před atestací z klinické biochemie.

Vedoucí: Ing KOTAŠKA Karel, Ph.D.

program zveřejněn


Program

Pondělí 18.10.

 • 9 - 10
  Úvod do cytologie likvoru (RNDr. Ing. Kelbich)
 • 10 - 11
  Likvorové proteiny (RNDr. Ing. Kelbich)
 • 11 - 12
  Isofokusace a diagnostika RS (RNDr. Ing. Kelbich)
 • 12 – 13
  Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu (RNDr. Ing. Kelbich)
 • 14 - 16
  Měření v klinických laboratořích (zkouška, jednotka, princip, metoda, postup, standard měření, jednotka měření) (Ing. Šprongl)

Úterý 19.10.

 • 9 – 12
  Plamenová fotometrie, AAS, elektrochemické metody (Ing. Kotaška, Ph.D.)
 • 13 – 15
  Pokročilé elektromigrační techniky (Ing. Vávrová, Ph.D.)
 • 15 - 16
  Měřicí postupy absolutních metod (Ing. Vávrová, Ph.D.)

Středa 20.10.

 • 9 – 10
  Referenční hodnoty (Ing. Klapková, Ph.D.)
 • 10 – 11
  Analyzátory krvinek a jejich současné možnosti při vyšetřování periferní krve, interní kontrola kvality u morfologických vyšetření (Mgr. Fátorová)
 • 11 – 12
  Aplikace SLP a národního číselníku v hematologii, kalibrace a kontrolní materiály u koagulačních vyšetření (Mgr. Fátorová)
 • 13 – 14
  Izolace nukleových kyselin (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)
 • 14 - 16
  Polymerázová řetězová reakce a její využití při detekci známých populačně frekventovaných mutací a polymorfizmů (PCR, RFLP, ARMS, ASO, RT PCR a další) (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)

Čtvrtek 21.10.

 • 9 – 10
  Separace nukleových kyselin a blotovací metody (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)
 • 10 – 11
  Metody přímé a nepřímé molekulární diagnostiky- hledání mutací (SSCP, DGGE,TGGE, HD, HRM…) (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)
 • 11 – 12
  Metody přímé a nepřímé molekulární diagnostiky- sekvenování a vazebná analýza (RFLP,VNTR, STR, STS) (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)
 • 13 - 15
  Detekce a kvantifikace nukleových kyselin, interpretace výsledků v molekulární biologii (doc. PharmDr. Beránek, Ph.D.)

Pátek 22.10.

 • 8 – 10
  Suchá chemie (doc. RNDr. Štern)
 • 10 – 11
  Analytické systémy I (doc. RNDr. Štern)
 • 11 – 12
  Analytické systémy II (Ing. Kotaška, Ph.D. )
 • do 12:15
  Zakončení kurzu - Ing. Kotaška, Ph.D.

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english