211002104 Specializační kurz v klinické biochemii – 3. lékařská část

11.10.2010-15.10.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 

Cena 5000 Kč
Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie
Vedoucí: prof. Jabor

program zveřejněn


Program

 

Pondělí 11.10.2010

 • 09:00 - 12:00
  Acidobazická rovnováha (prof. Jabor)
  Základní pojmy v acidobazické rovnováze: kyseliny, base, krevní plyny, definice. Popis pufrovacích systémů (bikarbonátový, fosfátový, proteinový, hemoglobinový). Henderson-Hasselbachova rovnice. Definice vypočtených ukazatelů. Klasifikace poruch (respirační poruchy, metabolické poruchy, jednoduché a kombinované poruchy). Metabolická alkalóza, význam, vztah ke klinice.
 • 13:00 – 16:00
  Plicní fyziologie a patologie (dr. Tyll)
  Plicní výměna plynů, transport kyslíku. Respirační acidóza a alkalóza. Klasifikace hypoxie. Akutní a chronická respirační insuficience. Syndromy ARDS a ALI. Biochemické indikace k oxygenoterapii a umělé plicní ventilaci.

Úterý 12.10.2010

 • 09:00 – 12:00
  POCT (ing. Šprongl)
  Minimum o technologiích využívaných v acidobazických analyzátorech, využití elektrod v analyzátorech pro POCT, obecná strategie výběru POCT z technického hlediska, způsoby provádění IQC a EQA v rámci POCT.
 • 13:00 – 16:00
  Hemokoagulace, část a (dr. Pagáčová)
  Primární a sekundární hemostáza, fibrinolýza, trombofilní stavy.

Středa 13.10.2010

 • 09:00 – 12:00
  Optické metody II - a (doc. Štern)
  Turbidimetrie, nefelometrie, reflexní fotometrie, denzitometrie, fluorimetrie.
 • 13:00 - 15:30
  Hemokoagulace, část b (dr. Pagáčová)
  Diagnostické metody v diagnostice poruch koagulace. Přístrojová technika, principy, využití.

Čtvrtek 14.10.2010

 • 09:00 – 12:00
  Acidobazická rovnováha - část c (prof. Jabor)
  Metabolická acidóza, význam, vztah ke klinice. Vztah acidobazické rovnováhy a iontových systémů. Korekce a kompenzace. Renální eliminace protonu. Preanalytická fáze při vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů.
 • 13:00 – 16:30
  Enzymy (prof. Engliš)
  Kinetika enzymových reakcí. Klasifikace enzymů a názvosloví. Izoenzymy a izoformy enzymů, makroenzymy. Významné enzymové reakce využívané v diagnostických soupravách. Rozdíl mezi stanovením aktivity enzymů a koncentrace enzymů. Klinicky významné enzymy. Využití stanovení enzymových aktivit a koncentrací enzymů v plazmě, moči, likvoru, sekretech gastrointestinálního traktu, v buňkách, synoviální tekutině, pleurální tekutině. Přístup ke strategii použití stanovení enzymových aktivit a koncentrací.

Pátek 15.10.2010

 • 09:00 – 12:00
  Optické metody II - b (doc. Štern)
  Atomová absorpční spektrofotometrie. Základní elektrochemické techniky: potenciometrie, ampérometrie, coulometrie, konduktometrie. Elektrody: ion-selektivní elektrody, referenční elektroda, kyslíková elektroda, glukózová elektroda. Elektrochemická detekce v kapalinové chromatografii.
 • 13:00 – 15:00
  Optické metody v enzymové diagnostice (ing. Kotaška)
  Využití optických metod v enzymové analýze, kalibrace enzymových metod, přístupy IFCC ke standardizaci enzymových analýz.

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english