211002110 AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody; modul Obecné principy práce v klinických laboratořích

29.9.2010-1.10.2010
Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF 

Cena 3000 Kč 
Určeno pro uchazeče zařazené do AKK. 

Vedoucí prof. MUDr. JABOR Antonín, CSc.


Program

 • Přehled laboratorních oborů, úloha komplementu v návaznosti na teoretické a klinické obory.
 • Standardizace, program SLP.
 • Získávání biologického materiálu, jeho transport, uchovávání, identifikace a zpracování.
 • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, etické a legislativní aspekty při práci s biologickým materiálem.
 • Obecné principy a terminologie v epidemiologii, nákazy přenášené krví a dalšími biologickými materiály.
 • Metrologie a jakost práce v klinických laboratořích.
 • Správná laboratorní praxe a management.
 • Laboratorní informační systémy.
 • Komunikace mezi informačními systémy, standardy, sdílení dat o pacientech.
 • Elektronické zdravotní knížky.
 • Nemocniční informační systémy.
 • Klinické informační systémy.
 • Zpracování obrazových informací.
 • Národní zdravotnický informační systém.
 • Ochrana osobních údajů ve zdravotnických informačních systémech.
 • Vybrané aktuální otázky a trendy zdravotnické informatiky.

  Poznámka
  Podmínkou přijetí do tohoto modulu je schválená přihláška odbornou komisí do akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratormí metody. Vzdělávací program tohoto kurzu naleznete na stránkách ipvz ve vzdělavacích programech.

STŘEDA 29.9.2010

 • 9:00 - 12:00
  Přehled laboratorních oborů, úloha komplementu v návaznosti na teoretické a klinické obory. Standardizace, program SLP.
  doc. MUDr. P. SCHNEIDERKA, CSc.
 • 13:00 - 15:00
  Získávání biologického materiálu, jeho transport, uchovávání, identifikace a zpracování.
  doc. MUDr. P. SCHNEIDERKA, CSc.
 • 15:00 - 16:00
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, etické a legislativní aspekty při práci s biologickým materiálem.
  doc. MUDr. P. SCHNEIDERKA, CSc.
 • 16:00 - 18:00
  Obecné principy a terminologie v epidemiologii, nákazy přenášené krví a dalšími biologickými materiály.
  MUDr. M. Schejbalová, Ph.D.

ČTVRTEK 30.9.2010

 • 8:00 - 17:00
  Laboratorní informační systémy. Komunikace mezi informačními systémy, standardy, sdílení dat o pacientech. Elektronické zdravotní knížky. Nemocniční informační systémy. Klinické informační systémy. Zpracování obrazových informací. Národní zdravotnický informační systém. Ochrana osobních údajů ve zdravotnických informačních systémech. Vybrané aktuální otázky a trendy zdravotnické informatiky.
  Ing. M. ZÁMEČNÍK
  Ing. I. ČERVINKA

PÁTEK 1.10.2010

 • 8:00 - 17:00
  Metrologie a jakost práce v klinických laboratořích. Správná laboratorní praxe a management.
  Ing. V. BARTOŠ, Ph.D.

Vloženo: 8.9.2010

Zpět


česky | english