211001 Specializační kurz v klinické biochemii - 3. analytická část: Analytické metody

15.1.-19.1.2007

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační průpravě, případně lékaře v přípravě k evropské atestaci z klinické biochemie a analytiky jiných oborů. 

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Kurzovné: 1250,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc.; petr.stern@vfn.cz 


PDF ke stažení Příloha [88.45 KB]


Program:


Pondělí 15.1.2007
9.45 Zahájení kurzu doc. Štern
10-12 Test (IPVZ Budějovická) doc. Štern
13-14 Glukóza, glykovaný hemoglobin, glykované proteiny doc. Štern
14-16 Cholesterol, fosfolipidy, triacylglyceroly, mastné kyseliny, lipoproteiny, apolipoproteiny doc. Štern

Úterý 16.1.2007
8-12 Základy imunochemických metod doc. Štern
13-16 Aplikace imunoanalytických metod ing. Šprongl
16-17 Miniaturizace imunometod, mikročipy ing. Šprongl

Středa 17.1.2007
8-12 Stanovení iontů doc. Štern
13-14 Celková bílkovina, albumin, fibrinogen doc. Štern
14-16 Aminokyseliny, specifické proteiny ing. Vávrová

Čtvrtek 18.1.2007
8-10 Volné kyslíkové radikály (metabolismus, metody stanovení) ing. Vávrová
10-12 Testování spolehlivosti analytických metod ing. Vávrová
13-15 Fyzikální vyšetření moče: bílkoviny, cukry, ketolátky, porfyrity, žlučová barviva, osmolalita moče, dusitany, mikroskopie moče, průtoková cytometrie. Konkrementy. doc. Jabor

Pátek 19.1.2007
8-12 Enzymy doc. Štern
12.10 Zakončení kurzu doc. Štern

Vloženo: 10.1.2007

Zpět


česky | english