211001102 Společný kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, nukleární medicína, klinická farmakologie - 4. část: Modul HENM

19. 4. - 23. 4. 2010

Určeno pro: klinické bioanalytiky výše uvedených oborů ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 5 000 Kč

Vedoucí: Ing. KOTAŠKA Karel, Ph.D., karel.kotaska@lf2.cuni.cz  
program zveřejněn (aktualizováno 29.3.2010)


Tématický obsah:

 • Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad.
 • Základy morfologie (techniky fixace, barvení a hodnocení preparátů, anomálie u červené, bílé a trombocytové složky).
 • Fyziologie hemostatických procesů (primární hemostáza, plazmatický koagulační systém).
 • Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení.
 • Patofyziologie hemostázy.
 • Hematologická vyšetření v diagnostice.
 • Základní morfologie.
 • Imunohematologie erytrocytů - základní principy (antigeny, protilátky, komplement), základní vyšetření.
 • Imunohematologie trombocytů a leukocytů.
 • Systémy krevních skupin.
 • Klinická imunohematologie - předtransfuzní vyšetření, AIHA, potransfuzní reakce, hemolytické onemocnění novorozence.
 • HLA systém a zásady výběru dárců kostní dřeně.
 • Bezpečnostní a hygienické předpisy pro zřízení a provoz izotopové laboratoře.
 • Práce v laboratoři s otevřenými zářiči a ochrana před ionizujícím zářením.
 • Kalibrace a normalizace zařízení používaných v imunoanalytické laboratoři pro detekci radioaktivity.

PROGRAM

Pondělí 19.4. 2010

 • 9 - 11
  Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad
  doc. RNDr. Pecka, CSc.
 • 11 - 13
  Fyziologie hemostatických procesů (primární hemostáza, plazmatický koagulační systém)
  doc. RNDr. Pecka, CSc.
 • 14 - 15
  Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení
  doc. RNDr. Pecka, CSc.
 • 15 - 16
  Patofyziologie hemostázy (krvácivé a trombotické stavy)
  doc. RNDr. Pecka, CSc.

Úterý 20.4.2010

 • 9 - 11
  Základní morfologie - popis buněk jednotlivých vývojových řad
  Mgr. Fátorová
 • 11 - 13
  Základy morfologie (techniky fixace, barvení a hodnocení preparátů, anomálie u červené, bílé a trombocytové složky)
  Mgr. Fátorová
 • 14 - 17
  Hematologická vyšetření v diagnostice
  Mgr. Fátorová

Středa 21.4. 2010

 • 9 - 11
  Imunohematologie erytrocytů (antigeny, protilátky, komplement, základní vyšetření)
  MUDr. Písačka
 • 12 - 13
  Imunohematologie trombocytů a leukocytů
  Mgr. Bolcková
 • 13 - 16
  Systémy krevních skupin
  MUDr. Písačka

Čtvrtek 22.4. 2010

 • 9 - 11
  Bezpečnostní a hygienické předpisy pro zřízení a provoz izotopové laboratoře
  doc. Dr. Šafarčík, CSc.
 • 11 - 13
  Práce v laboratoři s otevřenými zářiči a ochrana před ionizujícím zářením
  doc. Dr. Šafarčík, CSc.
 • 14 - 16
  Kalibrace a normalizace zařízení používaných v imunoanalytické laboratoři pro detekci radioaktivity
  doc. Dr. Šafarčík, CSc.

Pátek 23.4. 2010

 • 8 - 11
  Klinická imunohematologie – předtransfuzní systém, AIHA, potransfuzní reakce, hemolytické onemocnění novorozenců
  MUDr. Písačka 
 • 13 - 15
  HLA sytém a zásady výběru dárců hematopoetických kmenových buněk
  MUDr. Matějková, CSc.

Vloženo: 15.7.2009

Zpět


česky | english