211001113 AKK Laboratorní zdravotnické metody, modul Vybrané klinické obory - Úvodní medicínský modul

15.3. - 19.3.2010

Určeno pro: uchazeče zařazené do AKK
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena: 3 000 Kč
ZMĚNA: cena 5 000,- Kč
Rozhodnutím vedení IPVZ byly ceny kurzů, původně navržené katedrou klinické biochemie, zvýšeny na běžnou úroveň. Toto rozhodnutí je konečné a katedra klinické biochemie nemá možnost jej ovlivnit. 
prof. A. Jabor, vedoucí KKB IPVZ

Vedoucí: prof. MUDr. JABOR Antonín, CSc., antonin.jabor@ikem.cz  
program zveřejněn


Tématický obsah:

 • Vnitřní lékařství a příbuzné obory (diabetologie, endokrinologie, nefrologie, kardiologie, gastroenterologie, revmatologie, pneumologie, geriatrie, alergologie a klinická imunologie).
 • Onkologie.
 • Infekční lékařství.
 • Klinická farmakologie.
 • Pediatrie (včetně neonatologie a dalších specializací).
 • Gynekologie a porodnictví (včetně reprodukční fyziologie, gravidity, perinatologiy, prenatální péče, onkologických onemocnění).
 • Urologie.
 • Transplantace.
 • Chirurgie.
 • Intenzívní medicína.
 • Neurologie (včetně neurologické intenzívní péče).
 • Psychiatrie (včetně drogově závislých pacientů).
 • Primární péče.
 • Patologická anatomie.

PROGRAM

Pondělí 15.3. 2010

 • 9 – 10
  Pneumologie
  MUDr. Bártů
 • 10 - 12
  Kardiologie
  prof. Staněk
 • 13 – 15 
  Vnitřní lékařství, revmatologie, geriatrie, alergologie a klinická imunologie
  doc. Alušík
 • 15 - 18
  Diabetologie, endokrinologie, nefrologie, gastroenterologie
  MUDr. Lejsková

Úterý 16.3. 2010

 • 8 - 10
  Onkologie
  doc. Tesařová
 • 10 - 12
  Infekční lékařství
  doc. Machala
 • 13 - 15
  Klinická farmakologie
  prof. Perlík
 • 15 – 18
  Pediatrie včetně neonatologie a dalších specializací
  MUDr. Dědek

Středa 17.3. 2010

 • 9 - 12
  Gynekologie a porodnictví včetně reprodukční fyziologie, gravidity, perinatologie, prenatální péče, onkologických onemocnění
  MUDr. Turyna
 • 13 – 15
  Transplantace
  MUDr. Bürgelová
 • 15 - 18
  Chirurgie
  MUDr. Šlauf

Čtvrtek 18.3. 2010

 • 8 - 11
  Intenzívní medicína
  doc. Špunda
  11 - 12; 13 - 15 
  Intenzívní medicína
  MUDr. Hodek
 • 15 – 17 
  Neurologie včetně neurologické intenzívní péče
  MUDr. Novotná
 • 17 – 18 
  Urologie
  MUDr. Stolz 

Pátek 19.3.

 • 8 - 10
  Psychiatrie včetně drogově závislých pacientů
  MUDr. Racková
 • 10 - 12
  Primární péče
  MUDr. Štolfa
 • 13 - 15
  Patologická anatomie
  doc. Dušková

Vloženo: 15.7.2009

Zpět


česky | english