211001101 Společný kmen pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, nukleární medicína, klinická farmakologie - 3. část: Modul IMUNOMB

15. 3. - 19. 3. 2010

Určeno pro: klinické bioanalytiky výše uvedených oborů ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci
Místo konání: ZMĚNA! IPVZ, Ruská 85, Praha 10

Cena: 5 000 Kč

Vedoucí: Ing. KOTAŠKA Karel, Ph.D., karel.kotaska@lf2.cuni.cz  
program zveřejněn


Tématický obsah:

 • Struktura funkce imunitního systému.
 • Buněčný a orgánový základ imunitní soustavy, přirozená a adaptivní imunita, zánět imunopatologické reakce.
 • Struktura a organizace oboru alergologie a klinické imunologie.
 • Definice imunologické laboratoře.
 • Transplantační imunologie (organizace transplantací v ČR, odběry orgánů, laboratorní vyšetření u transplantací).
 • Autoimunita a imunopatologie, stavy imunitní nedostatečnosti.
 • Charakterizace interakce antigen-protilátka.
 • Imunologická vyšetření v diagnostice.
 • Terminologie molekulární biologie.
 • Struktura nukleových kyselin a organizace lidského genomu.
 • Struktura genu a jeho exprese, mutace a jejich dělení.
 • Typy dědičnosti (Mendelovská a nemendelovská dědičnost).
 • Molekulárně genetický základ dědičnosti. HLA systém a imunogenetika.
 • Úvod do molekulárně genetické diagnostiky – přímá a nepřímá MG dg.
 • Molekulově biologická diagnostika.

PROGRAM

Pondělí 15.3.2010

 • 9 - 12
  Struktura a funkce imunitního systému
  prof. Dr. Krejsek, CSc.
 • 13 - 15
  Buněčný a orgánový základ imunitní soustavy, přirozená a adaptivní imunita, zánět, imunopatologické reakce
  prof. Dr. Krejsek, CSc.
 • 15 – 17
  Struktura a organizace oboru alergologie a klinická imunologie, definice imunologické laboratoře
  doc. MUDr. Petrů, CSc.

Úterý 16.3.2010

 • 8 - 11
  Autoimunita a imunopatologie, stavy imunitní nedostatečnosti
  prof. Dr. Krejsek, CSc.
 • 11 - 12
  Interakce antigen - protilátka
  RNDr. Král, CSc.
 • 13 - 15
  Imunologická laboratorní diagnostika
  RNDr. Král, CSc.

Středa 17.3.2010

 • 9 - 11
  Indikace a interpretace imunologických vyšetření
  RNDr. Král, CSc.
 • 11 - 13
  Transplantační imunologie, HLA a imunogenetika
  doc. MUDr. Stříž, CSc.
 • 14 - 16
  Nové trendy v klinické imunologii a imunoterapii
  doc. MUDr. Stříž, CSc.

Čtvrtek 18.3.2010

 • 9 - 11
  Struktura nukleových kyselin, organizace lidského genomu
  Ing. Bóday
 • 12 - 14
  Struktura genu, exprese, mutace, dělení mutací
  Ing. Bóday
 • 14 - 16
  Typy dědičnosti (mendelovská a nemendelovská dědičnost), Molekulárně genetické základy dědičnosti
  Ing. Bóday

Pátek 19.3.2010

 • 9 - 11
  Úvod do molekulárně-genetické diagnostiky, přímá a nepřímá molekulární diagnostika
  Ing. Bóday
 • 11 - 13
  Molekulově biologická diagnostika
  Ing. Bóday

Vloženo: 15.7.2009

Zpět


česky | english