211091115 Kurz - Současné biomarkery poškození funkce a struktury myokardu

3.6. - 4.6.2009

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Vedoucí: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., englis@ftn.cz

Kurzovné: 2000,- Kč


Určeno pro lékaře, biochemiky-analytiky a laboranty OKB, internisty, kardiology.

Program: Natriuretické peptidy - fyziologie a patofyziologie; možnosti jejich využití v diag-nostice, při stratifikaci rizika, při monitorování průběhu a optimalizaci a řízení léčby. Srdeční troponiny v diagnostice, stratifikace rizika, sledo-vání průběhu onemocnění a optimalizace léčby u akutních koronárních onemocnění, u chronic-kých kardiomyopatií, při poškození myokardu u neaterogenních lézí myokardu. Přehled sou-časných komerčně dostupných biomarkerů v ČR. Problematika rozhodovacích limitů, nabídka a hodnocení tč. komerčně dostupných souprav ke stanovení NP a cTn. Kontrola kvality.

Vloženo: 22.11.2008

Zpět


česky | english