211091106 Specializační kurz v klinické biochemii - 8. analytická část: Metrologie a řízení laboratoří

11.5. - 15.5.2009

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Vedoucí: ing. Luděk ©prongl, sprongl@nemspk.cz
Kurzovné: 5000,- Kč

program zveřejněn


Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci z klinické biochemie a analytiky jiných laboratorních oborů.

Program:

Pondělí 11.5.2009
 • 8. 45 
  Zahájení kurzu - ing. ©prongl
 • 9-12 
  Principy řízení jakosti v laboratoři. 
  Pojmy a definice. 
  Systém interní kontroly kvality. 
  Westgardova pravidla.
  ing. ©prongl
 • 13-14 
  Akreditace klinických laboratoří – norma 15189. 
  ing. ©prongl 
 • 14-16 
  Validace a verifikace 
  ing. ©prongl

Úterý 12.5.2009

 • 8-12 
  Postupy při nastavení parametrů IQC. 
  Biologické variability. 
  Programové vybavení. 
  Určení CV a bias. 
  Méně běľné metody IQC. QC pro POCT. 
  Doporučení k VKK. 
  Praktické příklady VKK 
  ing. ©prongl
 • 13-16 
  Kalibrace – teorie, kalibrátory. 
  Jednobodové kalibrace, vícebodové kalibrace (lineární, nelineární), kalibrace enzymů, kalibrace v imunochemii.
  Praktické příklady.
  RNDr. Stančík

Středa 13.5.2009

 • 8-12 
  Komunikace (motivace, marketing, základy managementu) 
  Ekonomika (výkonnost, statimy, náklady, hodnocení ekonomických ukazatelů) 
  doc. ©tern
 • 13-16 
  EHK. Teorie, způsoby nastavení, způsoby hodnocení. 
  Přehled EHK v ČR včetně ukázek hodnocení a výsledků. 
  Systémy EHK ve světě 
  ing. Budina

Čtvrtek 14.5.2009

 • 9-12 
  EBM (principy, smysl, význam posuzování efektivity diagnostických testů, nástroje pro posuzování efektivity, racionální indikace) 
  prof. Jabor
 • 13-16 
  Metrologie. 
  Standardy měření, návaznost a srovnatelnost výsledků, referenční materiály a postupy, nejistota měření 
  RNDr. Friedecký

Pátek 15.5.2009

 • 8-10 
  Six sigma metrika, regulační diagramy 
  ing. ©prongl
 • 10-12 
  Závěrečný test, zakončení kurzu
  ing. ©prongl

Vloľeno: 22.11.2008

Zpět


česky | english