211091109 Kurz - Počítačový systém SLP v laboratorní praxi

17.2.2009

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Vedoucí: Ing. M. Zámečník, zamecnik@nextra.cz
Kurzovné: 1800,- Kč


Určeno pro pracovníky laboratoří klinické bioche-mie, hematologie, imunologie a mikrobiologie.

Program: Základy práce s počítačovým systémem SLP, počáteční nastavení systému, autorská práva, vytváření vazeb mezi Národním číselníkem labora-torních položek a číselníky interními, budování lokálního číselníku laboratorních položek, příprava Laboratorní příručky, tvorba dokumentů SLP, vytváření vlastních SOP, směrnic a instrukcí, tvorba základních tiskových sestav. Úvod do problematiky. Praktická cvičení.

Vloženo: 22.11.2008

Zpět


česky | english