211082106 Specializační kurz v klinické biochemii - 4. lékařská část

24. - 28. 11. 2008
Určeno pro lékaře před atestací z klinické biochemie.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kurzovné: 2500,- Kč
Vedoucí kurzu: prof. MUDr. A. Jabor, CSc., antonin.jabor@ikem.cz

program zveřejněn


Program:

Pondělí 24. 11. 2008

 • 09:00 Zahájení 
 • 09:15 – 12:00
  Ledviny (prof. Jabor)
  Anatomické a funkční souvislosti. Funkce tubulárních buněk, protiproudový mechanismus. Koncentrační a zřeďovací efekt. Ledvina jako hormonálně aktivní (renin, erytropoetin) a hormonálně citlivý orgán (ADH, aldosteron, natriuretické peptidy). Renální mechanismy eliminace vodíkového iontu. Základní přístupy v klinické biochemii používané k diagnostice poruch funkce ledvin, význam dopočtených ukazatelů (clearance látek, efektivní osmolální clearance, clearance vody, odhad glomerulární filtrace, frakční exkrece).
 • 13:00 – 14:30
  Metabolicko-nutriční problematika kritických stavů (prof. Kazda)
  Diagnostika malnutrice. Metabolické komplikace nutriční podpory, metabolismus aminokyselin, glukózy a lipidů, hepatobiliární komplikace. Refeeding syndrom.
 • 14:30 – 16:00
  Ledviny (prof. Kazda)
  Změny funkce ledvin a vnitřního prostředí ve stáří.

Úterý 25.11.2008

 • 09:00 – 12:00
  Imunochemie I. (doc. Štern)
  Základní pojmy v imunochemických analýzách. Klasifikace imunochemických metod: homogenní, heterogenní, kompetitivní a nekompetitivní. Značkovadla v imunochemických reakcích. Základní metody stanovení proteinů (přehled hlavních metod).
 • 13:00 - 15:30
  Aminokyseliny (as. Šebesta)
  Kódované aminokyseliny, esenciální aminokyseliny. Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin.

Středa 26.11.2008

 • 08:00 - 13:00
  Plazmatické proteiny (prof. Engliš)
  Důležité plazmatické proteiny, klasifikace, vlastnosti, klinický význam. Imunoglobuliny, monoklonální komponenty. Proteinové tumormarkery. Hyperplázie prostaty, karcinom prostaty.
 • 14:00 – 15:00
  Akutní poruchy mozku (prof. Kazda)
  Poruchy efektivní osmolality u akutních poruch mozku. Změny renálních funkcí.

Čtvrtek 27.11.2008

 • 08:00 – 09:00
  Ledviny (doc. Stříž)
  Imunologické vyšetřovací metody v nefrologii.
 • 09:00 – 11:00
  Ledviny (prof. Masopust)
  Klinicko-biochemické přístupy u akutního a chronického renálního selhání, kazuistiky.
 • 11:00 – 13:00
  Biogenní aminy (prof. Masopust)
  Metabolismus biogenních aminů a hlavní choroby (feochromocytom, karcinoid, APUDom, MEN syndrom).

Pátek 28.11.2008

 • 09:00 – 13:00
  Separační metody II (chromatografie) (ing. Vávrová)
  Chromatografie: rozdělení metod separace složek na základě rozdílů v rovnovážné distribuci složek mezi dvě nemísitelné fáze, základní pojmy (rozlišení, teoretické patro, retence, selektivita, účinnost, vlastnosti mobilních a stacionárních fází). Chromatografie na tenké vrstvě, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie. Instrumentace. Příprava vzorků s biologickou matricí pro chromatografické dělení, metody izolace analytu, derivatizace.
  chromatografie I, chromatografie II, chromatografie III

Vloženo: 24.3.2008

Zpět


česky | english