211082105 Specializační kurz v klinické biochemii - 6. část

3. - 7. 11. 2008

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, IMUNOLOGIE

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci z klinické biochemie.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc., petr.stern@vfn.cz

program zveřejněn


Program:

Pondělí 3.11.2008

 • 7. 50 
  Zahájení kurzu 
  doc. Štern
 • 8-9 
  Struktura nukleových kyselin a organizace lidského genomu 
  ing. Bóday
 • 9-11 
  Struktura genu a jeho exprese, mutace a jejich klasifikace 
  ing. Bóday
 • 11-12 
  Typy dědičnosti (Mendelovská a nemendelovská dědičnost) 
  ing. Bóday
 • 13-14 
  Molekulárně genetický základ dědičnosti 
  ing. Bóday
 • 14-15
  Úvod do molekulárně genetické diagnostiky - přímá a nepřímá MG dg 
  doc. Beránek
 • 15-16 
  Izolace nukleových kyselin doc. Beránek

Úterý 4.11.2008

 • 8-10 
  Polymerázová řetězová reakce - PCR a její využití při detekci známých, populačně frekventovaných mutací a polymorfizmů (PCR/RFLP, ARMS ASO, RT PCR, …) 
  doc. Beránek
 • 10-11 
  Separace nukleových kyselin a blotovací metody 
  doc. Beránek
 • 11-12 
  Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (SSCP, DGGE, TGGE, HD, HRM)
  ing. Bóday
 • 13-14 
  Metody přímé a nepřímé molekulárně genetické diagnostiky - hledání mutací (sekvenování) a vazebná analýza (RFLP, VNTR, STR, STS) 
  ing. Bóday
 • 14-15 
  Detekce a kvantifikace nukleových kyselin 
  doc. Beránek
 • 15-16 
  Nové aplikace molekulární diagnostiky pro diagnostiku a monitorování onkologických pacientů 
  doc. Beránek, ing. Bóday

Středa 5.11.2008

 • 8-9 
  Charakterizace interakce antigen-protilátka 
  dr. Rozprimová
 • 9-10 
  Úskalí imunoanalytických stanovení 
  dr. Rozprimová
 • 10-11 
  Úvod do laboratorní imunologie 
  dr. Lochman
 • 11-12 
  Standardizace imunologických vyšetření, kontrolní systémy 
  dr. Lochman
 • 13-17 
  Struktury a funkce imunitního systému, principy fungování 
  prof. Krejsek

Čtvrtek 6.11.2008

 • 8-11 
  Autoimunita a imunopatologie, stavy imunitní nedostatečnosti 
  prof. Krejsek
 • 11-12 
  Metody detekce antigenů a protilátek 
  dr. Král
 • 13-14 
  Průtoková cytometrie, klinické využití 
  dr. Král
 • 14-16 
  Indikace a interpretace imunologických vyšetření 
  dr. Král

Pátek 7.11.2008

 • 9-12 
  HLA systém, imunogenetika 
  dr. Slavčev
 • 12.10 
  Zakončení kurzu 
  doc. Štern
 • 12.15-14.00
  Závěrečný test pro posluchače uzavírající cyklus osmi specializačních kurzů
  ing. Vávrová

 

Vloženo: 24.3.2008

Zpět


česky | english