211082104 Specializační kurz v klinické biochemii - 2. část

20. - 24. 10. 2008

BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě (absolventy 1. části), případně lékaře v přípravě k atestaci z klinické biochemie.

program zveřejněn

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Kurzovné: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc., petr.stern@vfn.cz


Program:

Pondělí 20.10.2008 

Úterý 21.10.2008

 • 8-10
  ABR – základní poruchy - doc. Štern
 • 10-12
  Kyslíkové parametry + smíšené poruchy - prof. Kazda
 • 13-15
  Gravidita, vrozené vývojové vady - doc. Malbohan
 • 15-16
  Akutní a chronické hepatitidy - dr. Němeček

Středa 22.10. 2008

 • 8-9
  Signální transdukce, transport vody - prof. Zima
 • 9-12
  Patobiochemie AA, bílkovin a glykoproteinů - dr. Šebesta
 • 13-16
  Patobiochemie hormonů - ing. Šprongl

Čtvrtek 23.10.2008

 • 8-9
  Monitorování kritických stavů - prof. Kazda
 • 9-10
  Osmolalita a koloidně osmotický tlak - prof. Kazda
 • 10-11
  Hyperbilirubinémie - doc. Vítek
 • 11-12
  Intoxikace, drogové závislosti - ing. Springer
 • 13-15
  Enzymy - ing. Kotaška

Pátek 24.10.2008

 • 8-9
  Štítná žláza - doc. Štern
 • 9-12
  Patobiochemie lipidů - doc. Štern
 • 12.10
  Zakončení kurzu - doc. Štern

Vloženo: 23.3.2008

Zpět


česky | english