211082102 Specializační kurz v klinické biochemii - 5. část

15. - 19. 9. 2008

HEMATOLOGIE, KOAGULACE, IMUNOHEMATOLOGIE, LIKVOR

Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci z klinické biochemie.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Předpokládaná cena: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: doc. RNDr. P. Štern, CSc., petr.stern@vfn.cz

program zveřejněn


Program

Kmenové buňky krvetvorby, základy morfologie, anémie, hematologické analyzátory, hemostáza, antitrombotická léčba, anomálie červené, bílé a destičkové řady, hodnocení nátěrů periferní krve, stanovení železa. Imunohematologie erytrocytů, leukocytů a trombocytů; systémy krevních skupin, HLA systém, klinická hematologie, DNA techniky. Cytologie likvoru a likvorové proteiny, izoelektrická fokusace a diagnostika RS, vyšetření u pacienta v akutním stavu.

Pondělí 15.9.2008

 • 8. 50 
  Zahájení kurzu - doc. Štern
 • 9-11 
  Kmenové buňky krvetvorby a vývojové linie jednotlivých krevních řad, úloha železa a hemoglobinu v hemopoéze - doc. Pecka
 • 11-13 
  Základy morfologie (techniky fixace, barvení a hodnocení preparátů, anomálie u červené, bílé a trombocytové složky) - doc. Pecka
 • 14-15 
  Některé základní anémií (laboratorní hodnoty)  - doc. Pecka
 • 15-16 
  Analyzátory krvinek a jejich současné možnosti při vyšetřování periferní krve; interní kontrola kvality u morfologických vyšetření - mgr. Vrbacký

Úterý 16.9.2008

 • 8-9 
  Fyziologie hemostatických procesů (primární hemostáza, plazmatický koagulační systém) - doc. Pecka
 • 9-10 
  Fibrinolýza, inhibitory krevního srážení - prof. Malý
 • 10-11 
  Patofyziologie hemostázy (krvácivé a trombotické stavy) - prof. Malý
 • 11-12 
  Klinická interpretace hematologických laboratorních vyšetření - prof. Malý
 • 12-13 
  Vyšetřovací metody hemostázy - doc. Pecka
 • 14-15 
  Antitrombotická léčba a možnosti jejího monitorování - doc. Pecka
 • 15-16 
  Aplikace SLP a národního číselníku v hematologii; kalibrace a kontrolní materiály u koagulačních vyšetření - mgr. Fátorová

Středa 17.9.2008  

II. interní klinika - OKH FN a Katedra interních oborů LF UK Hradec Králové (přineste sebou laboratorní pláště !)

 • 10-11 
  Základní morfologie - popis buněk jednotlivých vývojových řad - mgr. Fátorová
 • 11-12 
  Stanovení železa (siderocyty, sideroblasty, siderofágy) - dr. Blažek
 • 13-15 
  Některé vybrané patologické nálezy v nátěrech periferní krve - dr. Voglová
 • 15-17 
  Hodnocení nátěrů periferní krve, retikulocytů, siderocytů, Hynkova čísla a ALP v neutrofilech pod vedením lektora - mgr. Fátorová a kolektiv

Čtvrtek 18.9.2008

 • 8-9 
  Imunohematologie erytrocytů - základní principy (antigeny, protilátky, komplement), základní vyšetření - mgr. Bolcková
 • 9-10 
  Imunohematologie trombocytů a leukocytů - mgr. Bolcková
 • 10-11 
  Systémy krevních skupin (ABO, Rhesus, Kell, Duffy, Kidd, MNSs, Lutheran, Lewis a další) - dr. Písačka
 • 11-12 
  Klinická imunohematologie - předtransfuzní vyšetření, AIHA, potransfuzní reakce, hemolytické onemocnění novorozence - dr. Písačka
 • 13-14 
  HLA systém - dr. Matějková
 • 14-15 
  HLA typizace krvetvorných buněk (genotypizace, výběr dárců) - dr. Dobrovolná
 • 15-16 
  Aplikace DNA technik v imunohematologii - dr. Vytisková

Pátek 19.9.2008

 • 8-9 
  Úvod do cytologie likvoru - doc. Adam
 • 9-10 
  Likvorové proteiny - doc. Adam
 • 10-11 
  Isofokusace a diagnostika RS - doc. Adam
 • 11-12 
  Vyšetření likvoru u pacienta v akutním stavu - doc. Adam
 • 12.10 
  Zakončení kurzu - doc. Štern

Vloženo: 23.3.2008

Zpět


česky | english