211081122 Odborná stáž - Klinická biochemie - intenzivní péče

termín dle dohody se školitelem
Určeno pro pracovníky oboru klinická biochemie, lékaře oboru anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicína.
Místo konání: Karlovo nám. 32, Praha 2, ÚKBLD
Předpokládaná cena: 1000,- Kč
Školitel: prof. MUDr. A. Kazda, DrSc., kazda@vfn.cz


Program:

Poruchy hydratace a efektivní osmolality. Iontové dysbalance. Jednoduché a smíšené poruchy acidobazické rovnováhy, kyslíkové parametry a laktát. Kazuistiky z klinické praxe. Rozsah a frekvence klinicko-biochemického vyšetření. Laboratorní nálezy u orgánových dysfunkcí. Metabolická odpověď na trauma, SIRS a sepsi. Reaktanty akutní fáze. Stopové prvky v kritických stavech. Nutriční podpora - metabolická problematika, laboratorní monitorování.

Vloženo: 11.1.2008

Zpět


česky | english