211081106 Specializační kurz v klinické biochemii - 8. analytická část: Metrologie a řízení

2. - 6. 6. 2008
Určeno pro biochemiky-analytiky ve specializační přípravě, případně lékaře v přípravě k atestaci z klinické biochemie a analytiky jiných laboratorních oborů.
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15
Předpokládaná cena: 1500,- Kč
Vedoucí kurzu: Ing. L. ©prongl, sprongl@nemspk.cz


 

Principy řízení jakosti v laboratoři, interní a externí kontrola kvality. Kalibrace, teorie a praxe. Metrologie, návaznost, nejistota. Komunikace a laboratorní ekonomika. Evidence-based medicine. Validace a verifikace metod, akreditace a certifikace.

Pondělí 2.6.2008

 • 8. 45 
  Zahájení kurzu 
  ing. ©prongl
 • 9-12 
  Principy řízení jakosti v laboratoři. Pojmy a definice. Systém interní kontroly kvality. Westgardova pravidla. 
  ing. ©prongl
 • 13-14 
  Akreditace klinických laboratoří – norma 15189. 
  ing. ©prongl
 • 14-16 
  Validace a verifikace  
  ing. ©prongl

Úterý 3.6.2008

 • 8-12 
  Postupy při nastavení parametrů IQC. Biologické variability. Programové vybavení. Určení CV a bias. Méně běľné metody IQC. QC pro POCT. Doporučení k VKK 
  ing. ©prongl
 • 13-16 
  Kalibrace – teorie, kalibrátory. Jednobodové kalibrace, vícebodové kalibrace (lineární, nelineární), kalibrace enzymů, kalibrace v imunochemii. Praktické příklady. 
  RNDr. Stančík

Středa 4.6.2008

 • 8-12 
  Komunikace (motivace, marketing, základy managementu). Ekonomika (výkonnost, statimy, náklady, hodnocení ekonomických ukazatelů) 
  doc. ©tern
 • 13-16 
  EHK. Teorie, způsoby nastavení, způsoby hodnocení. Přehled EHK v ČR včetně ukázek hodnocení a výsledků. Systémy EHK ve světě 
  ing. Budina

Čtvrtek 5.6.2008

 • 8-10 
  Six sigma metrika, regulační diagramy 
  ing. ©prongl
 • 10-12 
  Závěrečný test 
  ing. ©prongl
 • 13-16 
  Metrologie.Standardy měření,návaznost a srovnatelnost výsledků,referenční materiály a postupy,nejistota měření 
  RNDr. Friedecký

Pátek 6.6.2008

 • 9-11 
  EBM (principy, smysl, význam posuzování efektivity diagnostických testů, nástroje pro posuzování efektivity, racionální indikace) 
  prof. Jabor
 • 11-12 
  Zakončení kurzu 
  ing. ©prongl

Program

 

Vloľeno: 10.1.2008

Zpět


česky | english